ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ของกระผมนายขุนศึก ขุนศรี สามารถดูรายละเอียดของกระม และให้คำติชมได้เลยครับ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ฝึกประสบการณ์ชีวิต


สถานที่ฝึกประสบการณ์ชีวิต สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
เริ่มฝึก ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษจิกายน 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2551

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้าผมชื่อนายขุนศึก ขุนศรี นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ปี่ที่ 4 รหัสนักศึกษา 484401055
เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2529 อยู่บ้านเลขที่ 2/8 หมู่ 1 บ้านศรีสำราญ ตำบลศรีสำราญ
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี กระผมมีพี่น้องร่วมกัน 2 คน สถานที่ฝึกประสบการณ์ชีวิต


ความฝัน อยากเป็น หน่วยสวาท
เกลีด ความหลอกลวง

การสร้าง wabblog


"ความรักทำให้คนตาบอด

และขอบตา........เขียว"

"ขุนนางดีย่อมไม่หวังผลตอบแทน"


ถึงขงเบ้งเก่งกราดฉลาดล้ำ

ยังเพรี้ยงพร้ำพาดท้าสุมา....อี๋

ข้อความนี้ชี้ให้เห็นเป็น....วลี

ไว้เป็นที่เตือนจิตมวลมิตรเอย

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมนึก ศรีโมอ่อน ( อาจารย์ปู่ )

คอมเมนต์