ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ของกระผมนายขุนศึก ขุนศรี สามารถดูรายละเอียดของกระม และให้คำติชมได้เลยครับ

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้าผมชื่อนายขุนศึก ขุนศรี นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ปี่ที่ 4 รหัสนักศึกษา 484401055
เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2529 อยู่บ้านเลขที่ 2/8 หมู่ 1 บ้านศรีสำราญ ตำบลศรีสำราญ
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี กระผมมีพี่น้องร่วมกัน 2 คน สถานที่ฝึกประสบการณ์ชีวิต


ความฝัน อยากเป็น หน่วยสวาท
เกลีด ความหลอกลวง

ไม่มีความคิดเห็น:


อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมนึก ศรีโมอ่อน ( อาจารย์ปู่ )

คอมเมนต์