ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ของกระผมนายขุนศึก ขุนศรี สามารถดูรายละเอียดของกระม และให้คำติชมได้เลยครับ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ฝึกประสบการณ์ชีวิต


สถานที่ฝึกประสบการณ์ชีวิต สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
เริ่มฝึก ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษจิกายน 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น:


อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมนึก ศรีโมอ่อน ( อาจารย์ปู่ )

คอมเมนต์